Dien mee bezwaar in!

stationstuinen ontwerp

Dien mee bezwaar in!Met deze mail informeren wij jou ook over het feit dat wij het bezwaarschrift in de link( www.buitensporig.be/bestanden/20200515-Bezwaarschrift-A5.docx ) indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Indien je je in dat bezwaarschrift kan vinden dan kan je dat bezwaarschrift zelf ook makkelijk indienen. Hoe je dat doet, lees je hieronder. Het bezwaarschrift is gericht tegen de Stationstuinen (A5) aan de esplanade Oscar Van de Voorde. De Stationstuinen (vroeger Queen Towers genoemd) zijn een hotel, een foodcourt en twee woontorens van 80 m hoog. Onze voornaamste bezwaren hebben betrekking op de schaduwimpact van beide torens, de mobiliteitsaspecten en het feit dat de aanvraag niet in overeenstemming is met eerdere plannen voor zone A.Je kan dit bezwaar geheel of gedeeltelijk overnemen en aanvullen met eigen bemerkingen. Vergeet niet om op het eerste blad jouw voornaam, naam en adres te typen.Het bezwaarschrift kan je indienen via e-mail gericht aan bouwen@stad.gent . Dit moet gebeuren vóór 16 mei 2020. Bijkomend vragen wij om reageer@buitensporig.be daarbij in CC te plaatsen (zo kunnen wij opvolgen hoeveel maal het door ons opgestelde bezwaar werd ingediend).Je kan het bezwaar ook per brief indienen. Die richt je dan aan het College van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Wij zijn ook bereid die brief te bezorgen indien je ons het bezwaarschrift uitgeprint en met vermelding van jouw voornaam, naam en adres in de Aaigemstraat 115 bust tegen ten laatste 14 mei. Per gezin mogen er meerdere bezwaarschriften worden ingediend.Wie meer wil weten over het project zelf, verwijzen we naar de volgende website: http://www.projectgentsintpieters.be/voorstelling-project/projectontwikkeling/de-stationstuinen-gebouw-a5 .Wie het gehele omgevingsvergunningsdossier met gedetailleerde plannen wil bekijken kan terecht op: https://gent.consultatieomgeving.net/Burger/nl/OpenbareOnderzoeken/Details/74f882a1-71ca-4f36-91b5-d59883349928Het bezwaarschrift: www.buitensporig.be/bestanden/20200515-Bezwaarschrift-A5.docx  ...Met vriendelijke groetenbuurtcomité BuitenSporig