in de pers

Prettig nieuws voor onze jongsten!

Prettig nieuws voor onze jongsten. Er is een fijn mobiel en wijkgericht vakantieaanbod deze zomer. Jeugd-en Sportdienst slaan de handen in elkaar. De Pretkamjonet, PretBisiklet, Speelse Wijken én de Sportmobiel komen in de wijk langs! Ontdek in de PDF-jes. Van 12 tot 23 augustus op het Marathonplein!

pdf1 (poster)

pdf2 (programma)

Het college van burgemeester en schepenen gaat in beroep!

Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten om in beroep te gaan tegen het besluit van de deputatie in verband met de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van kantoorgebouw B1, de “Diamant”.
Wie de vraag in de gemeenteraad nav het verlenen van de bouwvergunning voor B1, van Mevr De Clerq en de reactie van het college wenst te beluisten; klik op

Filip De Rynck, voormalig voorzitter van de Klankbordgroep zeer kritisch over beslissingen stadsbestuur en provincie.

Op 4 januari weigerde het schepencollege van Gent de bouwaanvraag van de NV SOFA voor een spectaculair kantoorgebouw, bedoeld voor ING, binnen de projectontwikkeling van Gent Sint Pieters. De NV SOFA tekende beroep aan en op 25 april keurde de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de bouwaanvraag goed. Een doordeweeks bericht over een schijnbaar routineuze procedure, alleen goed voor het regionieuws.  Ik maak er een kortverhaal van over lokale democratie op zijn Vlaams.

Pagina's