Archief

De schaduwstudie waarvan 'men' niet wil dat we die zien.

De schaduwstudie waarvan 'men' niet wil dat we die zien. Volgens Mvr. L De Cock (woordvoerster NV SOFA op de Infovergadering A5) "omdat het in de winter toch overal donker is". Ik schrijf dit de 13e januari 2013 aan het begin van de middag. In de winter dus, genietend van een mooi zonnetje dat door het raam naar binnen schijnt. Zo donker is het nu dus nog niet Mvr. L. De Cock. Maar dat gaat het wel worden als de torens er komen.

Bezwaarschrift aanvraag stedenbouwkundige vergunning A5 (de zogenaamde Twin Towers)

BuitenSporig blijft gaan voor een project op mensenmaat met minder torens , meer zon en meer groen en minder beton in de buurt.
Tot 22 januari loopt een openbaar onderzoek over een bouwaanvraag voor 2 torengebouwen (A5) die naast het seinhuis zullen worden gebouwd. De torens zullen 90 en 69 meter hoog worden. De impact op de wijk is enorm.
Buitensporig heeft met duidelijke argumenten de bouwaanvraag voor de Diamant kunnen tegenhouden. Ook deze keer hebben we een bezwaarschrift opgesteld. Onze voornaamste argumenten zijn:

Onze Schaduwstudies voor het gehele jaar.

Met de beperkte middelen die we hebben, gebruikmakend van Google Earth, Google sketchup en YouTube, hebben we schaduwstudies voor het gehele jaar gemaakt.
De studies zijn niet perfect. De omliggende bebouwing is niet mee gesimuleerd. De door ons gekende bouwvolumes van het project zijn op een luchtfoto geplaatst, en de schaduwen worden daarop geprojecteerd.
Desondanks geeft dit een zeer goed beeld van hoe die schaduwen de buurt gaan beïnvloeden.
Het wordt, zeker in de herfst en wintermaanden een stuk donkerder in onze buurt.

Antwoord Stad Gent op de Bezwaarschriften tegen de Diamant (B1)

Zoals bekend heeft het college van burgemeester en schepen op 04 januari 2013 de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning voor de aanleg van de B1 'Diamant' geweigerd.

Via deze link kunt u de brief die we daarover ontvingen lezen.

Enkele highlights:

(uit: Standpunt van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten in de bezwaren)

Buitensporig betreurt beslissing Gents schepencollege

De beslissing om de bouwvergunning te verlenen aan de TWIN torens verbaast Buitensporig ten zeerste. Niet alleen gaat deze beslissing van het Gentse schepencollege in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, ook veegt ze meer dan 350 bezwaarschriften van buurtbewoners van tafel.

Pagina's