Archief

Antwoord Stad Gent op de Bezwaarschriften tegen de Diamant (B1)

Zoals bekend heeft het college van burgemeester en schepen op 04 januari 2013 de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning voor de aanleg van de B1 'Diamant' geweigerd.

Via deze link kunt u de brief die we daarover ontvingen lezen.

Enkele highlights:

(uit: Standpunt van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten in de bezwaren)

Beroep stedenbouwkundige vergunning Queen Towers

Zoals u weet vergunde het college van burgemeester en schepenen op 15 maart 2013 de bouw van de A5 (de zogenaamde Twin Towers, die ondertussen de naam Queen Towers mee kregen).

Wij roepen op om tegen deze vergunning in beroep te gaan bij de Bestendige deputatie. In bijlage vindt u de bezwaren die wij aandragen. Alvast een tiental personen zullen die bezwaren deze week via een aangetekend schrijven aan de bestendige deputatie bezorgen.

Wie kan beroep instellen? Iedereen die door deze bouwvergunning zelf rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden.

Buitensporig betreurt beslissing Gents schepencollege

De beslissing om de bouwvergunning te verlenen aan de TWIN torens verbaast Buitensporig ten zeerste. Niet alleen gaat deze beslissing van het Gentse schepencollege in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, ook veegt ze meer dan 350 bezwaarschriften van buurtbewoners van tafel.

Pagina's